Praktisk information

Konsultation


Konsultation foregår efter aftale. Tid kan bestilles hos sekretæren kl.: 09.15 - 12.30.

Der er dagligt konsultationer i tidsrummet 09.30-15.00. Tirsdag er der desuden konsultation i tidsrummet 16.00 - 18.00 med tidsbestilling.
 
Vi bestræber os på, så vidt det er muligt, at undgå ventetid. Det forudsætter, at patienterne møder til aftalt tid, ligesom afbud skal meddelses klinikken i så god tid som muligt og gerne senest dagen før.

Husk sygesikringsbeviset - også dit barns!

 

Akut behov - senere samme dag

Ved behov for tid samme dag skal lægen så vidt muligt kontaktes i telefontiden. Ellers må der ringes på lægehusets akutnummer: 55 31 29 45.

 

Telefonkonsultation
 
Telefonkonsultationstiden bedes anvendt ved akut opstået sygdom samt anmodning om hjemmebesøg. Desuden kan der gives svar på specielle prøver og undersøgelser.

Det er som hovedregel ikke muligt at komme i telefonisk kontakt med lægerne udenfor dette tidsrum.

 

E-mail konsultation

Det er muligt at kommunikere med sin læge via e-mail. Det forudsætter at man får oprettet login hos sekretæren. Man kan herefter logge sig ind på www.laegevejen.dk

 

Videokonsultation

 Der kan bestilles tid til videokonsultation. Konsultationen gennemføres ved hjælp af appen Min læge.

 

Tidsbestilling og receptfornyelse

Tidsbestilling foregår via sekretariatet.

Receptfornyelse kan for en del præparaters vedkommende foregå via sekretariatet.

 

Lægevagten
 
Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage kan lægevagten kontaktes på tlf. 70150700.


Du kan læse om fornuftig brug af lægevagten på www.laegevagten.dk.

 

Mere end ét emne i konsultationen

Hvis der ikke er aftalt andet, vil der normalt være afsat ca. 15min. pr. patient. Inden for den tid skal der udover samtalen foretages evt. undersøgelser, receptudfærdigelse, henvisninger m.m.


Hvis du har flere spørgsmål eller problemer, anbefales det derfor, at de vigtigste udvælges, så der kan være tid til en grundig behandling af disse inden for den fastsatte tid.

 

Fysioterapi

Fysioterapeut Helene Kragh Jørgensen holder til i to af klinikkens lokaler til glæde for patienter såvel som personale. Helene kan træffes på 55 39 54 08

 

Privatlivspolitik

Lægehuset har udarbejdet en politik for behandling af patienters data. Find den fulde ordlyd af politikken her.