Nyttige links

Lægevagten: Her finder du nyttig information om brug af lægevagten, tlf. nr mv.

Lægevejen: Her kan du kommunikere over nettet med din læge, foretage online booking af tid samt forny medicin. Det er dog en forudsætning, at man har fået login oplysninger. Dette udleveres af sekretæren.

Medicin: Her findes oplysninger om medicin, såvel receptpligtig som håndkøbsmedicin.

Min Medicin: Min.medicin.dk er en hjemmeside om medicin, sygdomme, undersøgelser og behandling skrevet i et let tilgængeligt sprog. Oplysningerne er rettet mod patienter og personale i plejesektoren, på bosteder og lignende.

Medicin med fornuft: Her findes oplysninger om rationel brug af medicin.

Medicinpriser: Her findes oplysninger om aktuelle medicinpriser mv.

Pro Medicin: Pro.medicin.dk er en hjemmeside og database, der indeholder information om lægemidler og behandlingsvejledninger til læger, farmaceuter og andre sundhedsfagligt personale.

Sundhed.dk: Her findes div. oplysninger om praktiserende læger, speciallæger samt hospitaler.

Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsens generelle hjemmeside. Sundhedsstyrelsen er landets øverste sundhedsfaglige myndighed. Styrelsen ligger under Sundheds-og ældreministeriet og har ansvar for rådgivning af centrale myndigheder, godkendelse af lægemidler, patientsikkerhed med mere.

Sundhedsstyrelsens coronaside: Sundhedsstyrelsens vejledninger i forhold til Ny Coronavirus/Covid-19

Vaccinationer: Her findes information om børne- og udlandsvaccinationer.