Personale

Læge Britt Kaiser Rasmussen
  • Læge fra Københavns Universitet
  • Speciallæge i almen medicin
  • Kompagnon fra 2020
Læge Pernille Sølving
  • Læge fra Københavns Universitet 1999
  • Speciallæge i almen medicin 2005
  • Kompagnon siden 2010

Læge Maria Vigh Christoffersen

  • Læge fra Købenahvns Universitet
  • Speciellæge i almen medicin
  • Kompagnon fra 2021

 

Sekretær Jeanne

Laborant Lisbeth

Sygeplejerske Sus

 

Klinikken deltager i uddannelse af yngre læger. Du vil derfor kunne møde læger, der er igang med speciallægeuddannelsen i Almen medicin.